Політика конфіденційності
Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Інтернет-магазин «KIIT», розташований за адресою – https://kiit.shop, може отримати про Користувача під час використання Сайту Інтернет-магазину, програм і продуктів Інтернет-магазину. Персональні дані обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних».

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1. Сайт інтернет-магазину KIIT (далі – Сайт)– сукупність всієї інформації (текстової і графічної) і функцій, що знаходиться в мережі Інтернет за адресою https://kiit.shop, включаючи всі внутрішні сторінки цієї адреси.

1.2. Адміністрація Сайту інтернет-магазину KIIT (далі – Адміністрація Сайту) – уповноважені співробітники управління сайтом, діючі від імені інтернет-магазину KIIT, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.3. Користувач Сайту (далі – Користувач) – особа, що використовує Сайт.

1.4. Персональні дані – будь-яка інформація, яка прямо або побічно відноситься до певної фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.5. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.6. Конфіденційність персональних даних – обов'язкова для дотримання Адміністрацією Сайту, Користувачем або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Сайт може отримати про Користувача, під час використання останнім Сайту і яких-небудь функцій, запропонованих на Сайті.
2.2. Використання Користувачем Сайту означає його згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач зобов'язаний негайно припинити використання Сайту.
2.4. Ця Політика конфіденційності безпосередньо застосовується тільки до Сайту. Адміністрація Сайту не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на Сайті.
2.5. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації Сайту по нерозголошенню та забезпеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації Сайту, при реєстрації на Сайті або при оформленні замовлення.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом добровільного заповнення однієї або декількох форм зворотнього зв'язку, реєстрації або при використанні інших функцій, запропонованих на Сайті.
3.3. Інтернет-магазин захищає дані, які автоматично передаються в процесі використання Сайту:
  • IP адресу;
  • інформацію з cookies;
  • інформацію про браузері (або іншій програмі, яка здійснює доступ до показу реклами);
  • час доступу;
  • реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, які вимагають авторизації.
3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується Адміністрацією Сайту з метою виявлення і вирішення технічних проблем, але не використовується для встановлення особистості Користувача.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, зазначена вище, підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених у п. 5.2. і п. 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ АДМІНІСТРАЦІЄЮ САЙТУ

Адміністрація Сайту може використовувати персональні дані Користувача з метою:

4.1. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису, і надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
4.2. Ідентифікації Користувача та виконання своїх зобов'язань перед Користувачем.
4.3. Встановлення зворотнього зв'язку з Користувачем, включаючи: надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, продаж товарів, оплату, обробку запитів і заявок від Користувача.
4.4. Обробки Замовлень, отримання інформації про Замовлення, повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.
4.5. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.
4.6. Надання Користувачеві клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.
4.7. Надання Користувачу, з його згоди, оновлення асортименту товарів і послуг, рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції і ціни, новинної розсилки або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту, в інших комерційних цілях від імені Адміністрації Сайту або від імені партнерів Адміністрації Сайту.
4.8. Надання користувачам доступу на сайти або сервіси партнерів інтернет-магазину KIIT з метою отримання продуктів, оновлення, товарів і послуг.
4.9. Для визначення переможця в акціях, що проводяться Адміністрацією Сайту.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, поштовим сервісам, операторам електрозв'язку в цілях виконання замовлень, заявок і прохань Користувача.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, встановленими законодавством України.
5.4. Адміністрація Сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.
5.5. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по запобіганню збитків або інших негативних наслідків, викликаних розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Адміністрація Сайту зобов'язана:
6.1.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.1.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.
6.1.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.1.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
6.2. Користувач зобов'язаний:
6.2.1. Надати достовірну інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.
6.2.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація Сайту у випадку не виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.
7.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.
7.2.4. Була розголошена сторонніми сайтами та сервісами, посилання на використання яких присутні на Сайті, в разі використання таких посилань і сервісів Користувачем.
7.3. Користувач самостійно несе відповідальність за можливі наслідки у разі подання недостовірних та/або неповних персональних даних.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають з відносин між Користувачем Сайту і Адміністрацією Сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2 .Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди спір буде переданий на розгляд в судовий орган у відповідності з чинним законодавством України.
8.4. До цієї Політики конфіденційності і відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди та повідомлення Користувача.
8.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
8.3. Політика конфіденційності розміщена на Сайті за адресою: https://kiit.shop/privacy

Цікаво, правда? :)

Ну, а тепер гайда нарешті в
магазинчик Містера Кота

Є питання? Напишіть Сергію: